Privaatsuspoliitika

Veebipoe Su Puu isikuandmete vastutav töötleja on Päevatäht OÜ (registrikood 14211976 ) asukohaga Koskla 2, Paikuse alevik, Pärnu linn, meiliaadress info@supuu.ee

Töödeldavate isikuandmete liigid:

− kliendi nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− toodete kohaletoimetamise aadress;
− kliendi pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed;
− klienditoe andmed.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:


Veebipood kasutab kliendi sisestatud isikuandmeid (nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks, kauba ostjale saatmiseks ning päringutele ja tellimustele vastamiseks.

Andmeid ostuajaloo kohta (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) on õigus kasutada veebipoest ostetud toodete puhul kliendieelistuste analüüsimiseks.

Kliendi esitatud pangakonto numbrit võib kasutatada kliendile tagasimaksete teostamiseks ning muid isikuandmeid, näiteks e-posti aadress, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et tekkinud küsimusi või probleeme lahendada (klienditugi).

Kellele isikuandmed edastatakse?

Pangamaksed toimuvad teenusepakkuja, Maksekeskus ASi turvalise keskkonna kaudu. OÜ Päevatäht on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale, Maksekeskus ASile.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõudetäitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust info@supuu.ee e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 14 päeva jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise vajadust ning protseduuri.

Otseturunduse info.

Su Puu veebipood austab kliendi privaatsust ega saada luba küsimata otseturundusteateid.
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine.

Kõikide kliendipoolsete isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub esmalt klienditoe vahendusel (info@supuu.ee) või telefonil +372 5021843. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).